Reines22

I per acabar,  6 enigmes fàcils (només compta per un sol enigma, eh!!!):